T.E.
1/03/2024

Imatge dels terrenys on s’intal·laran les plantes.

La planta solar fotovoltaica de l’Aeroport de Reus tindrà una potència total instal·lada de 15 MWp i una potència nominal de 12,5 MW. Aquesta instal·lació, que s’ubicarà dins dels terrenys de l’aeroport, tindrà una producció equivalent al consum d’unes 7.600 llars.

Els excedents de l’energia produïda en aquesta planta es podrà utilitzar per a aconseguir garanties d’origen pròpies, que seran utilitzades per a la resta dels aeroports de Catalunya.

El contracte ha estat adjudicat a la UTE Acciona Construcción / Tecmo Instalaciones Obras y Servicios, S.A. a l’últim Consell d’Administració de la companyia. El contracte inclou la redacció del projecte, execució de l’obra, posada en servei i manteniment d’un any, amb un termini de 36 mesos; s’ha tingut en compte la disponibilitat de terrenys i la garantia d’un alt nivell d’aprofitament solar.