T.E.
02/09/2021

La Ponència també ha rebut la sol·licitud d’un nou parc a la Selva del Camp.

La Ponència d’Energies Renovables ha rebut a finals de juliol la sol·licitud d’un nou parc solar a l’Alt Camp, concretament al terme municipal de Vallmoll, segons ha informat El Vallenc. Es tracta del parc “Instal·lació fotovoltaica GEOIDE II”, que comprendria una extensió de 41,82 hectàrees i tindria una potència de 26,6 MW. L’empresa que en fa la sol·licitud és Energia Geoide II Sociedad Limitada.

Aquest parc vol substituir el que ja s’havia projectat a l’indret i va ser desestimat per la Ponència a principis d’aquest 2021. Aleshores la sol·licitud apuntava a un parc de 73,8 hectàrees que afectaven els pobles de Vallmoll, la Secuita i els Garidells. D’altra banda, la Ponència també ha rebut la sol·licitud d’un nou parc a la Selva del Camp, de la mà de Famitex Inversiones SL. Aquest porta el nom “Instal·lació fotovoltaica Mas Colom” i ocuparia una extensió de 4,8 hectàrees del municipi, amb una potència de 2,925 MW.

La Ponència d’Energies Renovables és un òrgan col·legiat que té com a funcions analitzar la viabilitat dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques, des del punt de vista del seu emplaçament, i portar a terme les actuacions relatives a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics i de plantes solars fotovoltaiques.