T.E.
05/11/2019

L’índex de persones aturades puja aquest octubre a les 3.161 a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. La xifra de desocupat, doncs, ascendeix a la demarcació a un total de 46.336, segons dades del Ministeri de Treball donades aquest dimarts 5 de novembre. S’ha produït un increment d’un 7,32% mensual. Si es compara amb la mateixa temporada de l’any passat, però, s’ha produit una davallada d’un 1,59%, és a dir, prop de 750 persones menys.

Pel que fa a les franges d’edat, hi ha 4.171 persones, menors de 25 anys, que són a l’atur.

Tot aprofundint en variables de gènere, de les 46.336  persones aturades d’aquest octubre, 19.731 són homes i 26.605, dones. Pel que fa a franges d’edat, se n’observa que 4.171 són menors de 25 anys i el sector serveis és el que encapçala el volum d’aturats en aquest mes vençut. Per contra, la construcció és el sector que en surt en part deslliurat, ja que l’atur ha baixat fins a les 123 persones.