President de l’Associació de Polígons Industrials de Reus

 

CRISTINA VALLS
08/01/2019

 

Farà un any de la constitució de l’Associació de Polígons Industrials de Reus. Quin balanç podria fer-ne com a president? 

El balanç és molt positiu, ja que un dels principals objectius de l’Associació de Polígons Industrials de Reus (APIR) era poder fer d’altaveu de les necessitats de les empreses, ja que per si soles és difícil que l’Ajuntament o els organismes implicats els facin cas. A través de l’APIR, podem traslladar-ho tot d’una manera més eficient i àgil. Ens hem anat reunint una cop al mes amb l’Ajuntament per tal de transmetre les inquietuds i problemàtiques que es troben les diferents empreses locals. Amb això, a banda de presentar instàncies, ens permet estalviar temps als associats.

 

 

Quina radiografia fa de la situació dels polígons de la ciutat? 

La problemàtica que sempre ha tingut el municipi de Reus és la dispersió de les empreses, ja que comptem amb més de 12 polígons Industrials a la nostra ciutat. Això fa que tot sigui molt més complicat, perquè les necessitats d’un polígon són totalment diferents a les d’un altre i gestionar-ho per part de l’Ajuntament és una tasca difícil. Des de l’APIR, el que hem volgut fer és incloure a dins de la Junta, membres dels diferents polígons per poder conèixer de primera mà les necessitats específiques de cada polígon. Degut a aquest fet és molt complicat generalitzar i poder formular una resposta homogènia de com es troben els polígons a la ciutat. La situació de cada polígon és diferent.

Quan van constituir-se es van plantejar millorar l’entorn de les empreses i els serveis de les zones on hi estan localitzades, estan treballant per aconseguir-ho? 

Com dèiem, just fa un any que vàrem constituir l’Associació, i el que vàrem analitzar en la primera Junta van ser els principals problemes que hi havia en els diferents polígons per tal de començar a treballar els més urgents. Hi ha situacions que són més complexes de solucionar i són les que hem volgut afrontat primer. A continuació, esperem a veure quin és el resultat a mig termini. Assumptes que sí hem pogut solucionar, han estat els de garantir l’accés a la fibra per tot el Polígon Agro-Reus i Mas de les Ànimes, que es durà a terme durant el primer trimestre del 2019, també hem aconseguit que per part de l’Ajuntament es creï una brigada de neteja exclusiva per als polígons.

D’altra banda, una de les apostes per les quals lluiteu des de l’APIR és generar xarxa i comunitat. Com va aquest objectiu? 

A finals de novembre del 2018 érem una cinquantena d’associats, quan les perspectives que teníem inicialment eren de tancar el primer any amb uns 25 o 30 socis. Per tant, estem satisfets de l’acollida que ha tingut l’Associació i les perspectives de créixer són també molt positives. Si a això hi sumem l’esforç que fem des de la Junta per poder donar resposta a les necessitats que aquests associats ens traslladen, estem convençuts que l’APIR té corda per estona.

Quines propostes teniu sobre la taula i quines assignatures creieu que teniu pendents? 

Una de les principals propostes que estem treballant amb l’Ajuntament és el canvi de nom d’alguns dels polígons i intentar reduir-ne el número, incloent-hi diversos (actualment hi ha polígons que estan formats per dues o tres empreses) en un de nou per intentar que tots els tràmits amb l’administració pública siguin més senzills i, així, incrementar el volum d’empreses que en el moment de demanar serveis a proveïdors, ja siguin públics o privats en un polígon concret, tinguin més força.

També estem treballant per millorar les senyalitzacions dins els polígons, reduir-ne la velocitat i millorar-ne també el servei de neteja i poda que creiem que amb la creació de la brigada exclusiva per als polígons ens ajudaran a aconseguir-ho.

Pel que fa a les assignatures pendents, és difícil trobar-ne quan tot just fa un any que estem actius, però si n’he de dir alguna, diria que la comunicació. Com qualsevol entitat que comença és complicat donar-se a conèixer i, poc a poc ho anem fent. Els recursos que tenim actualment els destinem a conèixer les problemàtiques dels diferents polígons i intentar solucionar-les o, com a mínim, traslladar-ho a l’òrgan competent per a estudiar-ne les possibles solucions.