T.E.
09/12/2019

Tot i certa frenada de l’economia a la zona euro, l’economia espanyola és de les que més creix. Per la seva banda, les expectatives de tancament d’any a les Comarques de Tarragona manifesten dificultats per incrementar la productivitat, conjuntament amb les dificultats d’inversió. Els resultats del tercer trimestre de 2019 demostren un ralentí en el dinamisme, sense canvis en l’oferta productiva i amb poques perspectives de millora.

Aquestes són algunes de les conclusions que es recullen a l’Informe de Conjuntura de la URV i les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, que s’ha presentat a la capital de l’Alt Camp.

Aquestes són algunes de les conclusions que es recullen a l’Informe de Conjuntura de la URV i les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, que s’ha presentat a la capital de l’Alt Camp. Així, els principals indicadors a Tarragona manifesten que l’ocupació augmenta només un 1,56 per cent interanual; l’atur es posiciona en una 12,2% a Tarragona, a Catalunya un 10,9%, i Espanya un 13,9%; la contractació té un augment del 0,81% en variació interanual; les afiliacions a la Seguretat Social pugen un 3,15%; la creació d’entitats jurídiques augmenta sorprenentment, tot i que la capitalització disminueix amb un valor mitjà de 10.000 euros; la construcció disminueix en l’àmbit residencial; l’IPC cau amb uns preus d’entre -0 i4; els crèdits s’han reduït en més de 1.700 milions d’euros des del 2015; i, pel que fa al comerç exterior, les exportacions augmenten un 6.70% i les importacions ho fan un  11,16%.