T.E
13/09/22

Roda de premsa situació econòmica de l’Ajuntament

 

L’Ajuntament de Reus i el grup d’empreses municipals han reduït l’endeutament municipal en 284 milions en 9 anys, un 70%. A juny de l’any 2012, el deute del Grup Ajuntament era de 405 milions d’euros; en termes per càpita, cada habitant de Reus devia 3.781 euros. A tancament de 2021, el deute municipal és de 121 milions (una reducció de 284 milions); mentre que en termes per habitant, cada reusenc i reusenca devia 1.145 euros (una reducció de 2.636 euros per habitant).

Carles Pellicer, alcalde de Reus, afirma: «L’Ajuntament de Reus té la millor salut econòmica i financera dels últims 10 anys». I afegeix: «Aquesta reducció extraordinària del deute és una bona notícia per sí mateixa. I és, sobretot, és una bona notícia perquè ens deixa en una situació econòmica i financera immillorable per desplegar el nostre full de ruta, i els serveis de qualitat que la ciutadania de Reus ens demana i es mereix».

L’evolució de la reducció del deute ha estat una constant exercici rere exercici; i des del 2017 l’Ajuntament es manté per sota la ràtio legal d’endeutament i el règim d’autorització del 75%.

La reducció de l’endeutament ha tingut una translació evident en la capacitat inversora de l’Ajuntament i el grup d’empreses municipals. L’evolució creixent dels successius plans d’inversions dels darrers anys respon a la gestió pressupostària que s’ha fet en els darrers anys:

  • Pla d’Inversions 2019: 7,8 milions.
  • Pla d’Inversions 2020: 12,42 milions
  • Pla d’Inversions 2021: 12,05 milions
  • Pla d’Inversions 2022: 32,30 milions.

«L’evolució de l’esforç inversor és un dels millors exemples que demostra la millora de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament, i la capacitat de la ciutat de mirar cap al futur amb ambició», ha afirmat la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero.

L’alcalde i la regidora d’Hisenda han comparegut en roda de premsa aquest dimarts, 13 de setembre per valorar la situació econòmica de l’Ajuntament a l’inici del curs polític, de la qual se’n va adonar a la Comissió Especial de Comptes reunida el passat mes d’agost.

Altres dades

Altres dades econòmiques a tancament de l’exercici 2021 són:

Pressió fiscal: La càrrega fiscal que suporta la ciutadania de Reus es troba per sota de municipis de similars característiques: un 10,7% menys que la mitjana de les capitals catalanes, i un 21,42% menys que la mitjana dels municipis de Tarragona.

Termini de pagament a proveïdors: L’Ajuntament paga als seus proveïdors a 12 dies de mitjana. Ha mantingut un esforç constant perquè el teixit productiu de la ciutat disposi sempre de la liquiditat més gran possible.

Romanent de tresoreria: L’Ajuntament va tancar el 2021 amb un romanent de tresoreria de 5,8 milions d’euros: una part (1,8 milions d’euros), que es destinen a despeses generals, i un romanent de tresoreria afectat per compromisos de 2021 (3,9 milions), que majoritàriament es destinen a accions previstes al pla d’inversions 2021 que continuen el 2022.