T.E.
14/01/2021

El pla estratègic de l’AEQT TÉ eixos principals la transparència, el diàleg i la seguretat.

Un any després de l’accident que va tenir lloc a l’empresa Iqoxe al gener de 2020, l’AEQT vol reafirmar el seu compromís amb la seguretat, el diàleg i la transparència. Un compromís que s’ha posat de manifest amb l’intens treball desenvolupat per l’associació al llarg de tot aquest any en múltiples fronts, i en particular en l’elaboració d’un nou Pla Estratègic que es presentarà en poques setmanes i que té com a eixos principals precisament la transparència, el diàleg i sobretot la seguretat.

És per això que aquest nou full de ruta de l’AEQT per als propers anys inclourà, com una de les seves accions prioritàries i més ambicioses, l’impuls d’un nou sistema propi de la gestió de la millora continuada de la seguretat, que serà comú a totes les empreses associades, i que fomentarà uns estàndards comuns addicionals als que ja compleixen de forma individual les companyies. Es tracta d’un projecte que serà pioner entre els polígons químics europeus.

A banda de treballar en aquest nou Pla Estratègic centrat en aspectes de seguretat, que incorporarà accions concretes que fomentaran un esforç col·lectiu de tota la Química tarragonina més enllà de l’actuació individual de cada empresa, l’AEQT i el sector en general han desenvolupat moltes altres accions vinculades amb la seguretat d’ençà de l’accident, com per exemple la col·laboració amb l’Administració a diferents nivells, en especial amb el Departament d’Interior, en la redacció i implantació del nou Plaseqta.

Paral·lelament, a l’AEQT s’ha constituït un grup de treball per analitzar l’accident, format per experts de la Comissió de Seguretat, que està estudiant els diferents informes tècnics disponibles que s’han generat al voltant de les possibles causes i les barreres de seguretat recomanades, amb l’objectiu d’extreure’n conclusions pròpies com a associació i de fomentar la implementació de les possibles millores que es derivin.

També les empreses del sector a títol individual han dut a terme nombroses actuacions en matèria de seguretat en aquests 12 mesos, com ara reavaluacions de riscos i de barreres de seguretat, o també de llocs de treball, per tal de reconfirmar que efectivament es corresponien amb les previsions i els estàndards adequats, així com també l’adaptació dels seus plans d’autoproteció al nou Plaseqta.

D’igual forma, encara que és un dels sectors més segurs pel que fa a accidentabilitat laboral, tant pel que fa a personal propi com d’empreses col·laboradores, amb ràtios molt inferiors a la mitjana industrial i fins i tot a les del sector serveis, la indústria química segueix treballant, conjuntament amb la resta d’agents implicats, per continuar millorant les  xifres en aquest àmbit i ser encara més segura.

Els altres dos eixos principals, juntament amb la seguretat, en els quals ha treballat l’AEQT en últims 12 mesos, i que seran també part fonamental del nou Pla Estratègic, són el diàleg i la transparència. El nou full de ruta preveu reforçar encara més les relacions i la proximitat amb l’entorn, així com la posada en marxa d’accions que ajudin a explicar millor què és el sector químic i a informar-ne amb transparència i immediatesa. En aquest sentit, l’AEQT passarà a informar en les seves xarxes socials sobre incidències que comuniquin les seves companyies associades.

També es preveu la renovació de la pàgina web de l’associació, on a banda d’explicacions sobre l’associació, les companyies membre, els projectes, els productes essencials que es fabriquen a Tarragona… s’incorporaran també apartats dedicats per exemple a indicadors de sostenibilitat, o un accés a les dades de la qualitat de l’aire en directe.

Finalment, l’associació preveu també editar una sèrie de recursos audiovisuals divulgatius sobre què és la Química, com funciona, què fabrica, quins són els seus riscos i com els gestiona… I també, en col·laboració amb l’Administració, sobre els plans d’emergència i com ha d’actuar la ciutadania en cas d’activació.