T.E..
15/06/2022

Repsol preveu construir una planta al Morell de polietilè reticulable (XLPE) per a aïllament de cables d’alta i molt alta tensió.

Repsol construirà al seu Complex Industrial de Tarragona una nova planta per a la fabricació de polietilè reticulable (XLPE), un polímer utilitzat a l’aïllament de cables, situat entre el conductor i les capes protectores exteriors, que s’utilitza per a la fabricació de cables d’alta i molt alta tensió.

La companyia invertirà més de 35 milions d’euros en la seva construcció, tindrà una capacitat anual de 27.000 tones anuals i la seva posada en marxa està prevista per a mitjans de 2024. La nova planta comptarà amb la tecnologia LSHCTM (acrònim de Linear Short Hyperclean), que proporcionarà un producte amb unes propietats molt competitives i situarà Repsol entre els principals productors de polietilè per a cables.

Després de la posada en marxa de la planta el juny de 2024, Repsol subministrarà polietilè reticulable (XLPE) a les instal·lacions de fabricació de cables d’última generació a qualsevol part del món per garantir els més alts estàndards internacionals als cables produïts.

L’augment de les fonts d’energies renovables implicarà un increment de la demanda de cables per al transport d’energia des del seu lloc de generació, als punts de transformació i consum. Per al transport d’aquesta energia actualment es fa servir el transport aeri, però en molts casos és preferible enterrar aquests cables per evitar-ne l’impacte visual, i en aquests casos cal que el cable estigui aïllat. Un dels aïllants que es requereixen és el polietilè reticulable (XLPE) que fabricarà la nova planta situada al Complex Industrial de Tarragona.