T.E.
16/4/2024

La Cambra de Comerç de Reus participa d’aquest programa i ofereix assessorament a qualsevol empresa del territori que vulgui sol·licitar-lo.

La Cámara de Comercio de España ha modificat els criteris d’admissió del programa Mentoring i Suport a la Internacionalitzación per a ampliar el nombre de pimes que podran acollir-se a les ajudes per a millorar la seva presència exterior.

En el cas de la línia de mentoria, es rebaixa fins als 300.000 euros la facturació exigida a les pimes per a poder sol·licitar ajudes de fins a 20.000 euros per a l’obtenció dels certificats necessaris per a exportar fora de la Unió Europea. El termini de sol·licitud estarà obert fins al 31 de maig. Pel que fa a la línea de mentoring, la facturació exigida a les pimes es redueix fins als 4 milions d’euros. En aquest cas, podran optar a ajudes de fins a 27.000 euros per a la posada en marxa d’un pla d’internacionalització prèviament definit de la mà d’un mentor d’una gran empresa. El termini de sol·licitud conclou el 30 d’abril.

Posat en marxa per la Cámara de España, com a col·laboradora de la Secretaria d’Estat de Comerç i finançat pels Fons Next Generation a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el programa Mentoring i Suport a la Internacionalització pretén impulsar l’expansió i consolidació de pimes exportadores, així com facilitar-los l’obertura de nous mercats o millorar posicionament en els seus mercats forans habituals.

Línia de Mentoring Internacional

La línia d’ajudes de Mentoring Internacional cerca potenciar la presència exterior de les pimes amb el suport de grans empreses internacionalitzades, a través de la figura del mentor internacional. Les empreses beneficiàries han de tenir consideració de pime, ser exportadores, facturar més de 4 milions d’euros, i disposar de producte, servei o marca pròpia.

Una vegada comprovades les condicions exigides a les pimes beneficiàries, s’activa el pla amb la redefinició de l’estratègia internacional de la pime i l’elaboració d’una Pla d’Acció, gràcies a l’ajuda d’un mentor. Els mentors són perfils directius de grans empreses amb activitat exterior, que acompanyen a la pime en tot el procés. La durada màxima del servei de mentorització és de 2 mesos, i durant aquest temps, mentor i pime revisen tots els aspectes d’internacionalització de l’empresa, els seus mercats i clients prioritaris, així com la situació actual, perspectives i necessitats. A continuació, es definirà de manera conjunta l’estratègia i l’anàlisi de les possibles inversions en accions d’internacionalització, d’acord amb els cinc blocs de despesa del programa. Finalment, l’empresa presentarà al mentor el Pla d’Acció i procediran a realitzar una anàlisi conjunta abans de la seva validació.

Les empreses que vulguin col·.aborar en el programa com a mentores, hauran d’enviar la seva sol·licitud d’adhesió al Catàleg de Mentors a través de l’anunci de “Adhesió al catàleg de Mentors” publicat per la Cámara de España en la seva seu electrònica, i complir amb quatre requisits: ser gran empresa (250 treballadors o més), facturar més de 50 milions d’euros, tenir activitat internacional, i posar a la disposició del programa, bons de 15 hores de personal directiu amb més de 5 anys d’experiència en el camp internacional. La Cámara de España preseleccionarà a la pime beneficiària i realitzarà les assignacions en funció de la disponibilitat del mentor de la gran empresa.

Línia de Certificació

La línia de “Certificació Internacional” pretén ajudar a les pimes en l’obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes o serveis fora de la Unió Europea. L’ajuda per empresa és de 20.000 euros, sobre un pressupost màxim de 25.000, i les despeses finançables són:

  • Consultoria associada a la certificació.

  • Costos d’enviament, devolució i/o destrucció de mostres.

  • Cost dels assajos de laboratori (a Espanya o en destí)

  • Emissió de la certificació/homologació.

  • Cost de realització d’auditories.

  • Cost de renovació/manteniment de certificats, si bé tindran caràcter prioritari en el que a suport es refereix, certificacions de primer any.

  • Traducció i legalització de documents

Per a sol·licitar el finançament, l’empresa ha de tenir la consideració de pime, superar els 300.000 euros de facturació, ser una empresa exportadora, i disposar d’un producte, servei o marca pròpia.Les ajudes són compatibles entre si, sempre que les pimes compleixin amb tots els requisits poden optar i ser receptores d’ambdues. La Cambra d’Espanya ha habilitat una web des de la qual es pot obtenir tota la informació i sol·licitar els ajuts: