T.E.
16/10/2020

L’Ajuntament de Reus l’Ajuntament del pròxim 23 d’octubre, preveu un paquet de 6 bonificacions fiscals.

El Govern de Reus ha presentat una reforma fiscal amb el triple objectiu d’atraure noves grans empreses a la ciutat, generar ocupació i fomentar l’habitatge amb protecció oficial. La proposta, que es portarà a votació del ple de l’Ajuntament del pròxim 23 d’octubre, preveu un paquet de 6 bonificacions fiscals, entre les que destaquen la reducció del 95% de l’IAE, l’IBI i l’ICIO per a les empreses, activitats i immobles de nova implantació a la ciutat i que acreditin la creació de nous llocs de treball.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, que ha comparegut en roda de premsa  juntament  amb la vicealcaldesa, Noemí Llauradó; el tinent d’alcalde Daniel Rubio; i la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, ha definit la proposta com “la reforma fiscal més important de la història recent de la ciutat”. Una  reforma fiscal, ha afegit, “ambiciosa” “de futur”, “d’incentius per a l’atracció d’activitat econòmica” i “per treure tot el potencial que té Reus”.

L’expedient d’ordenances 2021 suposa una ambiciosa política d’incentius i d’estímuls fiscals que —en la seva magnitud—, és pionera entre els municipis de l’entorn i entre les grans ciutats del país.

Les noves mesures d’estímul fiscal s’agrupen en tres objectius:

  • Mesures de captació d’empreses i foment de l’ocupació.
  • Mesures de foment de l’ocupació estable.
  • Mesures per fomentar l’habitatge protegit.

Mesures de captació d’empreses i foment de l’ocupació

La proposta del govern de Reus preveu incorporar tres noves bonificacions a les tres principals ordenances fiscals:

  • La bonificació del 95% de l’IAE a les empreses que inverteixin per ampliar la seva capacitat productiva i que generin llocs de treball estables.
  • La bonificació del 95% de l’IBI a les noves empreses que s’instal·lin a Reus o que inverteixin o ampliïn la seva capacitat productiva.
  • La bonificació del 95% de l’ICIO per a les obres per a la implantació de noves activitats empresarials a la ciutat o inversions que facin ampliar la capacitat productiva i generar llocs de treball de les empreses ja instal·lades.

Per gaudir d’aquestes bonificacions, caldrà crear un mínim de 25 llocs de treball estables, i l’oferta d’ocupació s’haurà de tramitar a través de l’IMFE Mas Carandell.

Les bonificacions de l’IAE i l’IBI tindran una vigència de 10 anys. Els 5 primers, la bonificació serà la màxima, del 95%; i entre els 6è i 10è any, es reduirà en un 10% cada any.

Mesures per fomentar l’ocupació

La reforma fiscal modifica les bonificacions de l’IAE vigents fins ara per fomentar l’ocupació estable:

 

  • La bonificació d’entre el 25 i el 50% de l’IAE a les empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Concretament, si augmenten entre un 10 i un 15% la plantilla d’indefinits, la bonificació serà del 25% (fins ara era del 10%); si la plantilla creix entre un 15 i un 25%, la bonificació serà del 40% (fins ara era del 15%); i si creix més de 25%, la bonificació serà del 50% (fins ara era del 25%).