JORDI SALVAT
16/12/2019

Roger Farssac té una àmplia experiència com a orientador tecnològic i formador i ha col·laborat molt amb admnistracions públiques com la Diputació de Tarragona i l’Eurecat. L’any 2007 Farssac ja va impulsar una primera eina que treballava amb servidors al núvol per a desenvolupar aplicacions, però es va trobar que les empreses no hi podien treballar perquè les línies ADSL no hi estaven preparades. Després de detectar els problemes més comuns que tenien les empreses amb la gestió de les seves dades va decidirir crear appOrigen, que desenvolupa aplicacions personalitzades al núvol, amb el propòsit de simplificar els processos de gestió del client, estandarditzant els procediments de treball.

“Estudíem les nececessitats del client i li desenvolupem una aplicació completament adaptada a les seves funcionalitats i necessitats”, explica Farssac i posa alguns exemples molt personalitzats. Una és la plataforma d’organització de reunions One to One, matching de creuament de inquietuds i preferències per a crear una jornada amb reunions de temps reduit entre dos grups. I una altra és la Plataforma de reserves d’activitats d’oci al Port de Barcelona i verificació de check-in, enllaçat amb facturació a agències i app mòbil de venda directa.

L’any 2007 Farssac ja va impulsar una primera eina que treballava amb servidors al núvol per a desenvolupar aplicacions.

appOrigen, amb un equip format per cinc persone,s han focalitzat el seu treball en empreses que treballen amb dades i que generen problemes de duplicitat d’informació i problemes a l’hora de compartir dades. Els ofereixen solucions a aquesta situació en forma d’aplicacions personalitzades en el núvol per a simplificar els processos de gestió de cada client. El seu objectiu és estandaritzar procediments de treball, amb la màxima rapidesa i simplicitat possibles i que es guarden on line. No ocupen doncs espai i poden ser executats en la plataforma i espais que el client desitgi. Són tasques com gestionar la comptabilitat, les dades dels clients o l’inventari de productes.

El primer que fan amb un client és detectar els errors que cometen en treballar amb eines com l’Excel i analitzen els processos que realitzen i les pèrdues de temps que es produeixen a causa de la repetició de tasques i la informació duplicada. A partir d’aquí creen una plataforma amb un software personalitzat al núvol, estructurat en mòduls. Assenyala que l’avantatge és que tenen en compte les necessitat especials de l’empresa. “Tenim en compte les necessitats puntuals de l’empresa. Ens adaptem totalment a les necessitats dels clients. Els creem un tratge a mida”, comenta Farssac. D’aquesta manera, les empreses només han d’entrar les dades un cop i quan s’ha de modificar també és fa només una vegada i se simplifiquen els processos.

L’empresa treballa amb una base de diferents llenguatges de programació, que es poden combinar segons les necessitatsdels clients i els permet definir en poc temps una aplicació adaptada a les necessitats dels clients a un cost molt competitiu. Els clients d’appOrigen són petites i mitjanes empreses, però també departaments concrets d’empreses grans i treballen en sectors com el del turisme o l’oci i també en l’administració pública. L’àmbit geografic en què treballen és principalment Catalunya, però el seu objectiu és treballar a nivell internacional i ja ho estan fent al Brasil. En aquests casos operen amb un motor de traducció automàtica. Recentment, han incorporat un soci capitalista per poder créixer.

 

Empresa: appOrigen

Any de constitució: 2017

Sector: tecnològic

Número de treballadors: 5

Facturació al 2018: 20.000 euros