T.E.
19/02/2021

Les obres començaran un cop s’aprovi el pla inicial

L’Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment el Pla Parcial Urbanístic del Sector C.6 del Camí del Roquís. Segons informa el Diari de Tarragona, està previst que 58.827 metres quadrats passi a ser catalogats com a sòl industrial, amb l’objectiu que s’hi implantin noves empreses o que hi hagi una ampliació de les existents. El pla també preveu un nou parc.

Tal com detalla el mitjà, el nou sòl industrial s’ubica entre el Barranc de la Blanca i el Camí del Roquís i el carrer de Recasens i Mercadé, que limita amb el polígon Agro Reus.

L’aprovació ha estat promoguda per Industrias Preciber S.A., una empresa ja instal·lada a la zona i que té en propietat el 62,98% dels terrenys. Preciber es farà càrrec del cost de les obres d’urbanització i implementació de serveis. L’actuació es farà en una única fase i haurà d’estar finalitzada en un termini de sis anys.