T.E.
19/03/2024

Amb la incorporació dels ajuntaments de Tarragona i Vila-seca ja són 18 les entitats i institucions adherides a l’Observatori

Avui s’ha presentat la sisena edició de l’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona (OQACT), un projecte que impulsa Repsol, amb el suport de l’AEQT, la coordinació de l’Institut Cerdà i la direcció científica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que avalua les immissions i la presència de Compostos Orgànics Volàtils (COV) al Camp de Tarragona. L’Observatori ja acumula un cicle sencer de cinc anys d’anàlisis i prop de 70.000 dades sobre la qualitat de l’aire, que configuren una eina per a l’estudi i la presa de decisions al servei de la indústria química, els ajuntaments, la societat i el territori.

Per primera vegada -i gràcies al treball dut a terme pel catedràtic de Química Analítica de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Francesc Borrull- durant l’exercici 2023 l’Observatori ha consolidat l’avaluació en continu de les immissions d’1,3 butadiè durant un any sencer, mitjançant un cromatògraf en línia instal·lat al Morell i un altre, que encara està en període de proves, a Constantí. Aquesta informació permetrà a les empreses poder analitzar amb detall tots els episodis puntuals de l’any i, en conseqüència, millorar operacions internes que puguin estar vinculades a aquestes puntes, com ja es va fer en el seu dia amb el Benzè, a través dels mesuradors de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, es tracta d’una eina molt pràctica per aplicar millores i obtenir un major coneixement.

En el cas del benzè, s’ha comprovat que el valor mitjà anual en les diferents poblacions durant el 2023 no supera el valor de 2 µg/m3, molt per sota del valor límit de 5 µg/m3 regulat pel Reial Decret 102/2011. En el cas de l’1,3 butadiè, la mitjana anual en les diferents poblacions tampoc no supera el valor de referència utilitzat per l’Observatori que, en aquest cas, en absència de regulació, és el que es recomana en zones d’immissió d’Ontàrio de 2 µg/m3, tot i que alguns valors s’hi acosten.

L’Observatori de la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona va començar el 2018 amb una prova pilot d’anàlisi en 6 punts del territori i amb 4 mostreigs mensuals de 14 dies. A partir de 2019, l’abast de l’Observatori ja va arribar a més d’una vintena de punts i 12 mostreigs mensuals de 14 dies, cobrint tot el territori del Camp de Tarragona i tot l’any amb el propòsit de mesurar més de 60 Compostos Orgànics Volàtils característics de la zona per les seves activitats industrials. Actualment, doncs, es mesuren 22 punts de mostreig d’11 municipis del Camp de Tarragona (el Morell, la Pobla de Mafumet, Constantí, Perafort-Puigdelfí, Tarragona, Reus, Vilallonga, Alcover, Valls, Vila-seca i la Canonja) més 4 punts en ciutats de referència per valorar comparacions. Aquests 4 punts més estan situats a Prades, com a població amb poca activitat contaminant; Barcelona, com a ciutat on cal tenir en compte l’impacte que hi té, per exemple, el trànsit, i a les ciutats de Lleida i de Girona, com a comparables amb Tarragona. Les dades obtingudes durant aquests anys han permès tenir una visió realista de la situació i a la vegada visualitzar les localitzacions on es produeixen els valors mitjans més elevats dels compostos en estudi, per tant, indicar on s’hauria d’intensificar la monitorització per tal de tenir una informació més exhaustiva de la situació.

A l’estudi es presta especial atenció als compostos que es fabriquen en les instal·lacions del Camp de Tarragona, que com se sap, singularitzen l’atmosfera de la zona, com per exemple el benzè, l’1,3 butadiè i el 1,2 dicloroetà, entre d’altres. Com és conegut, no existeix normativa per al control d’aquests compostos, tan sols per al benzè i, per tant, no acostuma a ser habitual el seu control, tan sols en algunes anàlisis puntuals per part de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al benzè, els valors de la mitjana anual en totes les poblacions són notòriament inferiors als 5 µg/m3 indicats per la normativa. A més, com que és un compost que també es mesura en els equips en línia de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat de Catalunya a Constantí i Puigdelfí (Perafort), es poden comparar els mesuraments que mostren aquests sistemes de la XVPCA amb la metodologia de captadors passius que utilitza l’Observatori, obtenint una gran coincidència de resultats que demostren la robustesa de les anàlisis de l’Observatori.

Respecte de l’1,3 butadiè, la mitjana anual tampoc supera el valor de referència que s’utilitza a Ontàrio (Canadà) de 2 µg/m3, però sí que s’obtenen, en alguns punts, valors de mitjana molt propers a aquesta referència. Les zones més afectades són les properes a les plantes de producció i també algunes de les poblacions situades al polígon sud.

Tarragona i Vila-seca s’incorporen a l’Observatori

L’Informe-Observatori s’estructura amb un comitè de direcció format per Repsol, l’AEQT i la coordinació de l’Institut Cerdà, i un comitè tècnic amb la direcció científica del grup de recerca CROMA de la Universitat Rovira i Virgili i els responsables de medi ambient de les empreses. A més, l’Observatori és un projecte participatiu amb el territori i amb aquest propòsit s’ha dotat d’un Consell Social integrat pels municipis de la Pobla de Mafumet, el Morell, Constantí, Perafort-Puigdelfí, Vilallonga del Camp, la Canonja, Reus i Valls, pel Consell Comarcal del Tarragonès, i per entitats com la Cambra de Comerç de Tarragona, la Cambra de Comerç de Reus, el Port de Tarragona, l’Associació Hotelera de la Província de Tarragona, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Província de Tarragona, l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona i el sindicat UGT – FICA de les Comarques de Tarragona. A aquestes entitats i institucions, cal afegir la incorporació, aquest mateix any, dels ajuntaments de Vila-seca i de Tarragona.

De la direcció tècnica de l’Observatori en tenen cura el catedràtic de Química Analítica de la URV, Dr. Francesc Borrull, i la doctora Laura Vallecillos.