T.E.
27/06/2024

El 71 per cent dels ingressos d’Eurecat estan vinculats a projectes i a iniciatives amb petites i mitjanes empreses.

Més del 90 per cent de les empreses que innoven amb Eurecat són petites i mitjanes empreses, a les quals el centre tecnològic aporta  solucions tecnològiques altament avançades en les àrees industrial, digital, biotecnològica i en matèria de sostenibilitat, per impulsar la seva competitivitat.

En aquest sentit, el president del centre tecnològic Eurecat, Daniel Altimiras, incideix en la importància que “les petites i mitjanes empreses apostin cada vegada més per la innovació, per crear nous productes o serveis i millorar els seus processos de producció per ampliar el seu mercat i el seu pes específic en l’economia”.

En paraules del director general de Negoci d’Eurecat, Miquel Rey, “la innovació tecnològica és fonamental per ajudar la petita i mitjana empresa a engegar noves dinàmiques que la facin més competitiva, generadora d’ocupació de qualitat i creadora de riquesa”.

El 71 per cent dels ingressos d’Eurecat estan vinculats a projectes i a iniciatives amb petites i mitjanes empreses, a les quals Eurecat dona suport amb nombrosos serveis amb la finalitat d’accelerar els seus processos d’innovació tecnològica, entre els quals hi ha el servei Inspira Lab, que ajuda a explorar i a agilitzar la concreció de noves solucions a reptes empresarials en períodes de temps reduïts, gràcies a proves de concepte àgils per crear productes o serveis, optimitzar la producció o incorporar noves tecnologies.

Aquesta metodologia, que integra diverses disciplines de forma transversal i una visió multitecnològica, es basa en la generació de propostes innovadores i el desenvolupament àgil de demostradors i prototips, per a la realització de proves de concepte als laboratoris i plantes pilot en tecnologies capdavanteres d’Eurecat en un termini curt de temps, amb una mitjana de tres mesos segons el nivell de complexitat.

Per aconseguir-ho, el centre tecnològic posa a disposició de les pimes els seus equips experts i multidisciplinaris per augmentar la competitivitat a través de palanques com la digitalització i la sostenibilitat i acompanyant les empreses durant tota la cadena de valor, ajudant-les a dur a terme canvis disruptius. A més, aporta a l’ecosistema de petites i mitjanes empreses plans de transformació tecnològica, eines de vigilància de noves tecnologies, estudis de mercat o sistemes d’informació, entre d’altres, per a tots els sectors econòmics.

Així mateix, organitza sessions formatives a mida de les necessitats de les petites i mitjanes empreses per traslladar-los coneixements tècnics i noves capacitats tecnològiques. Aquestes activitats formatives permeten la focalització en la resolució dels problemes puntuals de cada empresa, alhora que es forma i especialitza al personal tècnic en el seu propi àmbit de treball.