T.E,
28/04/2020

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) ha presentat un pla de xoc per al sector que contribueixi a la recuperació de l’economia catalana, que ha fet arribar a les administracions i a les principals forces polítiques, entre d’altres.

El document vol contribuir a reactivar l’economia a Catalunya.

Sota el lema “Reconstruint el sector també reconstruïm Catalunya”, el sector promotor i constructor planteja a les administracions un seguit de mesures per dinamitzar el sector sense cap cost econòmic per a les administracions que permetrien assolir una producció anual de 25.000 habitatges, xifra estimada per diversos experts per a cobrir les necessitats de llars a Catalunya, i que s’extreu del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge.

Segons l’APCE, assolir aquesta xifra de producció d’habitatges generaria més de 60.000 llocs de treball, i una recaptació fiscal de al voltant de 1.500 milions d’euros. En el document presentat per l’APCE, es destaca que l’activitat promotora-constructora és un sector estratègic per a l’economia, ja que, a banda de proveir de llar a les famílies que la necessiten, té un efecte tractor molt important a nivell d’ocupació i de recaptació impositiva: per cada habitatge que es construeix es generen 2,4 llocs de treball, dels quals 1,6 són directes (treballadors per compte d’altri i autònoms) i el retorn fiscal entre les diferents administracions (estatal, autonòmica i local) supera el 20% del preu de venda de cada habitatge.

Per aquest motiu, l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) presenta un conjunt de propostes sense cost per les Administracions Públiques que consideren vàlides per posar en marxa ràpidament la maquinària productiva sectorial, contribuint d’una manera decisiva a la reactivació de l’economia a Catalunya, i alhora resoldre el problema d’accés a l’habitatge.