T.E.
28/11/2022

El polígon industrial de Valls continua la seva fase d’amplicació. Després de l’acord anunciat per l’Ajuntament amb l’Institut Català del Sòl de la Generalitat, per ampliar el polígon en 63 hectàrees al sector nord, s’hi ha afegit recentment dues importants ampliacions, en aquests casos però ja avançades i en obres. Segona informa El Vallenc, es tractaria de dues promocions privades que possibilitaran la implantació de noves activitats industrials al polígon de Valls.

La més avançada se situa a l’àmbit sud-oest del polígon, a la part baixa del carrer Blanquers. Es tractaria de dues grans naus que suposarien prop de 30.000 m2, preparades per a la implantació de noves activitats industrials. La construcció, amb llicència municipal concedida, suposaria una inversió de prop d’11,7 milions d’euros en obres.

La segona promoció privada de noves naus industrials s’està desenvolupant a l’àmbit nord, a tocar de la carretera del Pla i de la nova rotonda d’accés al polígon que ha construït l’Incasòl recentment. En aquest cas, les obres es troben en fase de moviment de terres prèvia, en uns terrenys d’aproximadament 30.000 m2 i on, segons l’Ajuntament, també està prevista la construcció de naus industrials.

Tal com detalla el mitjà, es tracta d’una àrea que el POUM ja reservava per a futurs creixements industrials i es preveia activar-la urbanísticament en el cas que el polígon anés esgotant la seva capacitat de sòl. A més de tot aquest àmbit, s’inclou la segona fase del sector 1 de Palau de Reig, amb l’objectiu de completar la urbanització d’aquesta zona del polígon industrial. L’actuació també preveu l’ampliació de la carretera del Pla amb la prolongació del carril lateral de la C-37 i la creació dels enllaços viaris per garantir els accessos i la mobilitat segura a la futura nova zona industrial de Valls.