T.E.
04/03/2021

Es preveu que durant el proper mes d’abril s’obri la convocatòria

El passat 26 de febrer el Ple de l’Ajuntament de Vila-seca va aprovar per unanimitat les bases per a l’atorgament d’una subvenció a les empreses del municipi en motiu de les afectacions econòmiques produïdes per la pandèmia sanitària. La partida d’aquesta subvenció compta amb un total de 250.000 euros, que tenen com a objectiu reactivar el teixit empresarial vila-secà, dels quals cada empresa podrà rebre com a màxim 3.000 euros.

Els beneficiaris d’aquesta subvenció podran ser les petites empreses, professionals o autònoms, que s’hagin vist afectats per la COVID-19.  Els criteris d’adjudicació estaran en relació amb el tant per cent de decrement de la facturació comparant els ingressos de l’any 2019 amb els de l’any 2020, entre el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre.

Actualment, aquestes bases es troben en exposició pública i, en el termini aproximat d’un mes, es preveu l’obertura de la convocatòria per a què les empreses puguin sol·licitar la subvenció.