La URV liderarà durant els propers dos anys el projecte ‘Sales management and relationship for trade’ (SMART), adreçat a millorar el perfil competencial dels professionals de la indústria agroalimentària. Aquet projecte, coordinat per la professora Teresa Torres, del Departament de Gestió d’Empreses, s’adreça a un dels principals sectors econòmics de la Unió Europea pel nombre de llocs de treball que genera i el valor afegit: les exportacions de productes agroalimentaris superen el 7% de les exportacions de la UE i representen el 10% del valor del mercat interior europeu. És també un secor estratègic al Camp de Tarragona, amb un port líder a la Mediterrània de productes agroalimentaris. Tanmateix, és difícil trobar dintre del sistema d’educació superior europeu un currículum específic per desenvolupar les competències i habilitats que els professionals del sector necessiten.

En aquest context, SMART desenvoluparà, testarà, validarà i promourà un curs de 20 ECTS basat en una combinació de classes presencials, aprenentatge a distància, aprenentatge basat en el joc i la movie education. Ho farà en una associació estratègica, finançada pel Programa ERASMUS+, en què hi participen la Universita Politecnia delle Marche (Itàlia), Univerza na Primorsrkem (Eslovènia) i la Universytet Ekonomiczy W Pozaniu (Polònia). El desenvolupament del contingut del programa formatiu es fa amb la col·laboració directa del sector empresarial a través de tres cambres de comerç: la Càmara de Comercio Italiana a Barcelona, Gosdoparsk Zbornica Slovenje Center Za Poslovno Usposabljanje (Eslovènia) i Wielkopolska Izba Premysolow-Hadlowa (Polònia). A nivell metodòlgic es compta amb l’experiència de Conform (Itàlia), un centre de formació vocacional expert en edutaintment i movie eduation.