T.E.
10/02/2021

La facturació de les 35 cooperatives de les Terres de l’Ebre és de 147 M€ anuals, un 9% del total de les cooperatives catalanes

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) promourà el Banc de Terres EbreBiosfera. Segons detalla el mitjà Setmanari l’Ebre és una operació que s’inclou en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Ebrebiosfera, que està finançat per fons europeus. La previsió és que el banc de terres estigui operatiu a l’abril.

L’objectiu és donar a conèixer el Banc de Terres EbreBiosfera a les 35 cooperatives agràries de les Terres de l’Ebre. Tal com explicà el mitjà, es facilitaran els instruments pertinents per desenvolupar bancs de terres locals i s’activarà una plataforma tecnològica per la gestió i control de les finques disponibles. Així mateix, s’oferirà servei d’assessorament jurídic i redacció de contractes d’arrendament.

Les 35 cooperatives de les Terres de l’Ebre facturen 147 M€ anuals, un 9% del total de les cooperatives catalanes, i tenen presència a sectors diversos.