T.E.
13/03/2023

L’Informe de Conjuntura permet oferir una perspectiva incerta de l’activitat empresarial per enguany.

L’Informe de Conjuntura del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, referit al darrer trimestre de 2022, segons les dades elaborades per la URV i les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, assenyala que el tancament de l’exercici reflecteix un augment important de l’activitat, especialment de l’ocupació i de la inversió.

Aquest dinamisme mostra símptomes de debilitament a partir del segon semestre de l’any anterior, a causa del comportament a la baixa de les importacions i les exportacions, de l’augment de la inflació, dels efectes de la guerra d’Ucraïna i de la desacceleració de l’economia xinesa.

Aquestes dades es posen en context  a l’Informe de Conjuntura que permeten oferir una perspectiva incerta de l’activitat empresarial per enguany i un creixement econòmic inferior a 2022, però que permetrà superar la caiguda de 2020 produïda per la covid.