T.E.
14/02/2023

El Consorci d’Aigües de Tarragona ha presentat aquest dimarts el balanç anual del 2022, a més de donar a conèixer els principals eixos d’acció per a enguany. L’acte s’ha celebrat a la seu del Col·legi de Periodistes de Tortosa de la mà del president del CAT, Joan Alginet i el director-gerent, Josep Xavier Pujol.

Pel que fa al consum d’aigua per part dels consorciats, ha augmentat en un 9% fins als 76,48 hm3 de consum anuals, mentre que l’any 2021 aquesta xifra se situava als 70,14 Hm3. Aquest increment del consum suposa una estabilització del volum habitual, ja que l’any 2019 se situava en 73,79 hm3. Així doncs, és una certa recuperació del consum previ a la pandèmia  juntament amb l’impacte de la sequera a les conques internes de Catalunya.

En aquest sentit, cal destacar l’activació del pla d’emergència per sequera del CAT el mes de setembre de 2022. Un pla que continua actiu i que, segons les previsions del Consorci, podria desactivar-se les pròximes setmanes a causa de l’evolució dels indicadors hidrològics. Tot i això, el CAT continuarà fent difusió de bones pràctiques per un ús responsable i eficient de l’aigua a través de campanyes de comunicació a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

El president del CAT, Joan Alginet, ha repassat les principals línies d’actuació desenvolupades durant el seu mandat. Alginet ha destacat el reforç del sistema d’abastament i la garantia del subministrament; la cutura del compliment, amb el Pla de Mesures Antifrau i de Gestió de Conflictes d’Interès i un nou codi ètic; i el govern corporatiu, amb un procés de millora de la transparència.

Pel que fa a les accions destinades a reforçar el sistema d’abastament i la garantia del subministrament, s’han detallat en la presentació del balanç anual, com les obres previstes en el pla d’inversions (2020-2023) per un valor de 36,6 milions d’euros (50% finançats per l’ACA). Altres actuacions incloses en el reforç dels subministres són els diversos projectes a l’ETAP de l’Ampolla:

D’altra banda, pel que fa als projectes relacionats amb augmentar la capacitat de regulació i garantia del CAT al llarg de la xarxa de distribució. Finalment, durant aquest 2022 s’ha treballat en el sistema d’auscultació a la conducció principal del CAT. El projecte consisteix en la instal·lació de fibra òptica al llarg de 85 km de la canonada principal i permet el monitoratge en temps real i en continu de l’estat estructural de la conducció, actualment està executat en un 40% de la infraestructura. La fibra ja està instal·lada i en servei en dos trams, entre la planta de tractament de l’Ampolla i l’Ametlla de Mar i entre l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils.

Actualment, s’està estenent la fibra en el tram intermedi, entre l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant. Precisament gràcies a aquesta instal·lació el CAT va poder detectar un tram amb anomalies a l’Ametlla de Mar que va requerir d’una actuació a finals de gener. Tot el projecte d’auscultació de la canonada principal, juntament amb la fase de diagnosi inicial i final, suposarà una inversió total de 8,2 milions d’euros.

Els darrers mesos alguns dels projectes previstos en el pla d’inversions han patit canvis a  causa de l’augment de preus provocat per la guerra d’Ucraïna. Algunes licitacions han quedat desertes i s’ha tornat a engegar tot el procés de revisió i actualització dels projectes, fet que ha provocat diversos endarreriments i canvis en el calendari previst inicialment.

Pel que fa als projectes del 2023, el CAT ha explicat les actuacions previstes en el pla d’inversions que es licitaran al llarg dels propers mesos i que s’executaran durant el 2023 i 2024, com són els dipòsits reguladors a Vila-seca i Cunit, la nova estació de bombament per al ramal de Baix Ebre i Montsià, els projectes de digitalització per un valor de 2,7 milions d’euros i la creació de parcs fotovoltaics.