T.E.
15/02/2021

Els cribratges es podran fer puntualment o bé es podrà establir una periodicitat.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i PIMEC han signat un conveni de col·laboració per a la realització de tests d’antígens ràpids (TAR) de COVID-19 a les empreses i polígons d’arreu del territori Català, segons informa un comunicat de la patronal empresarial. A través d’aquest acord promouran de forma conjunta els cribratges, d’acord amb les prescripcions del “Protocol per a la realització al territori de Catalunya de cribratges mitjançant tests d’antígens a empreses, polígons i zones de concentració d’activitat laboral”, elaborat pel Departament de Salut i presentat al Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Els cribratges es podran fer puntualment o bé es podrà establir una periodicitat.

L’acord de col·laboració signat el passat dijous al vespre –la rúbrica del qual ha anat a càrrec del secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, i del president en funcions de PIMEC, Josep González– té com a principal objectiu millorar el control de la crisi sanitària de la Covid-19 a Catalunya i contribuir a la prevenció i la seguretat de la salut de les persones en l’àmbit laboral.

Així, s’estableix que el Departament de Salut aportarà una quantitat única de 85.000 tests d’antígens que entregarà el Servei Català de la Salut per facilitar el desplegament inicial de les activitats previstes en aquest conveni. A través de les seves organitzacions sectorials i territorials, PIMEC realitzarà testos d’antígens als centres de treball, polígons i zones de concentració d’activitat laboral, tot assumint l’organització i el desenvolupament d’aquesta activitat.