T.E.
17/08/2023

Les sol·licituds es poden presentar fins el proper 5 de setembre.

L’Ajuntament de Vila-seca posa en marxa un nou Pla d’Ocupació Municipal amb el qual es crearan un total de 19 llocs de treball, dels quals 2 places es reservaran a la inclusió de persones amb diversitat funcional. La presentació de les sol·licituds es podrà fer fins al proper 5 de setembre, inclòs, a través de dues vies: presencialment a l’OAC o de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Amb la intenció de tenir en consideració diferents sectors de la població i de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania i el manteniment del municipi, les places a cobrir s’han dissenyat atenent diversos perfils professionals de les persones aturades de Vila-seca i a les característiques pròpies dels programes i projectes a desenvolupar pels diferents departaments de l’Ajuntament. La relació dels 19 llocs de treball de la convocatòria, que comportaran contractes per un període de 6 o 12 mesos, és la següent:

  • 2 Tècnic/a de suport a l’Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana
  • 1 Tècnic/a de suport a l’Àrea de Cultura, Lleure i Coneixement
  • 9 Tècnic/a auxiliar administratiu de suport per l’Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana (2), per l’Àrea de Cultura, Lleure i Coneixement (3), per l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori (3) i per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (1)
  • 1 Encarregat/da de Serveis Generals
  • 6 Peó/na de Serveis Generals

Cal recordar que des de l’any 2012 fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Vila-seca ha posat en marxa diversos Plans d’Ocupació Municipals dirigits a persones aturades amb especials dificultats d’ocupació. En aquest sentit, cal destacar que, en els últims cinc anys, l’Ajuntament de Vila-seca ha creat més de 200 llocs de treball a través dels plans d’ocupació municipal.