T.E.
18/06/2020

L’empresa està en el camí de sobrepassar la meta marcada per al 2025, la qual era produir 750 MW d’energia renovable.

Dow ha anunciat avui uns nous i ambiciosos compromisos per fer front als problemes derivats del canvi climàtic i els residus plàstics en la seva aspiració per convertir-se en l’empresa de ciència dels materials més innovadora, centrada en el client, inclusiva i sostenible del món. La Companyia, per 17è any consecutiu, també ha publicat el seu Informe de Sostenibilitat referit al 2019, el qual posa en relleu els progressos i resultats assolits en relació als seus Objectius de Sostenibilitat per a 2025.

Les noves metes de sostenibilitat que s’ha marcat Dow, alineades amb els seus Objectius de Sostenibilitat per al 2025, inclouen:

• Per al 2050: ser una empresa neutra en emissions de carboni
• Per al 2030: recollir, reutilitzar o reciclar un milió de tones mètriques de plàstic
• Per al 2035: el 100% dels productes de Dow destinats a aplicacions d’envàs i embalatge seran reutilitzables o reciclables
• L’Informe de Sostenibilitat de 2019 posa de manifest el seu compromís amb la responsabilitat i la transparència

L’Empresa ha confirmat també que ha arribat a nous acords d’adquisició d’energia renovable per als seus centres de producció d’Argentina, Brasil, Texas i Kentucky, amb els quals suma 338 megawatts a la seva capacitat d’energia procedent de fonts renovables, una reducció estimada de més de 225.000 tones mètriques d’emissions de CO2. L’empresa està en el camí de sobrepassar la meta marcada per al 2025, la qual era produir 750 MW d’energia renovable.