T.E.
20/09/2021

LOGIS Montblanc és una plataforma logística amb connexió ferroviària, amb més de 346.000 m2 per la instal·lació d’empreses logístiques i industrials, i prop de 39.000 m2 per activitats terciàries.

Recentment, CIMALSA ha anunciat la comercialització de dues futures parcel·les per ús logístic industrial en el LOGIS Montblanc. Situades al municipi de Montblanc (Conca de Barberà), una de les parcel·les tindrà una superfície de 64.168 metres quadrats i l’altra comptarà amb 124.352 metres quadrats, ambdues amb preu base de més de 15 milions d’euros.

Aquesta comercialització té per finalitat atorgar un contracte de promesa de compravenda per a dur a terme la posterior compravenda de les parcel·les. Totes les ofertes es podran presentar fins al 15 de novembre del 2021 a les 14 hores, a les oficines de la companyia. Els interessats poden trobar més informació a la web de CIMALSA.

Fa uns mesos, CIMALSA va adjudicar uns terrenys prop del sector logístic LOGIS Montblanc per desenvolupar un parc solar que generarà aproximadament uns 20.000 MWh/any i que estarà vinculat al balanç energètic del LOGIS, perquè sigui un centre energèticament autosostenible i per contribuir així a la descarbonització de l’activitat econòmica.