T.E.
27/01/2020

Una de les principals conclusions que es desprenen del darrer Observatori Empresarial elaboral pel Gabinet d’Estudis de CEPTA és que el panorama global de la fiscalitat autonòmica catalana, tot incloent-hi el tram autonòmic de l’IRPF i el tractament dels impostos cedits, resulta decebedor pel món empresarial. El document l’existència del gran nombre d’impostos, taxes i cànons que les empreses paguen a nivell autònomic que i que conformen “un veritable entramat tributari d’extraordinària complexitat i de difícil gestió, sobre tot pel teixit empresarial”, segons confirmen des del Gabinet d’Estudis.

Les dades de l’Observatori Empresarial posen de manifest que, si se sumen als anteriors impostos, tipus impositius com l’IRPF i la major part dels impostos cedits per l’estat, s’articula un veritable infern fiscal per les empreses i els empresaris.

La CEPTA ha presentat el darrer Observatori Empresarial (foto CEPTA)

L’Observatori Empresarial evidencia que la situació actual és molt negativa, ja que altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol estan invertint el procés de continuat increment de la pressió fiscal, ja sigui per l’eliminació o no creació de nous tributs, per la reducció dels tipus impositius o per l’aplicació d’exempcions, bonificacions o deduccions cada cop més importants.

Per aquesta raó, els responsables de l’estudi manifesten la necessitat de repensar la política tributària a Catalunya, la qual cosa obliga a replantejar radicalment les polítiques de despesa pública.