27/04/2020
T.E.

L’Ajuntament de Reus ha concertat pòlisses de crèdit amb les entitats financeres per un import de 13 milions d’euros, i ha autoritzat a l’empresa municipal Reus Serveis Municipals a subscriure una operació de crèdit a llarg termini per un import de 2,5 milions d’euros. Les dues mesures financeres permeten a l’Ajuntament reforçar la seva solvència econòmica per fer front a la nova realitat generada amb l’emergència sanitària.

En concret, l’Ajuntament ha concertat tres pòlisses de crèdit, per imports de 10, 2 i 1 milions d’euros, per poder garantir pagaments i salvar el gap causat per l’acceleració del pagament de les factures als proveïdors i la moratòria dels impostos i les taxes municipals.

L’Ajuntament ha avançat el pagament a proveïdors i ha ajornat el pagament d’impostos.

Des de l’inici de l’estat d’alarma, l’Ajuntament ha avançat el pagament de factures per un import de 5,5 milions d’euros com a mesura per injectar liquiditat a les empreses. Per contra, com a mesura de suport a les empreses, els treballadors i les famílies, l’Ajuntament ha ajornat tres mesos el pagament dels impostos i taxes municipals, i ha eximit del pagament les taxes d’aquells serveis directament afectats per l’ordre de confinament.

Al seu torn, Reus Mobilitat i Serveis subscriurà un crèdit de 2,5 milions d’euros per fer front a la situació adversa causada per la pandèmia. L’empresa ha patit una dràstica reducció de l’activitat, que s’ha traduït en un descens dels ingressos del 80%. Cada mes, Reus Mobilitat i Serveis deixa d’ingressar uns 460.000 euros, com a conseqüència de la gratuïtat de les zones blaves, la no rotació de vehicles als aparcaments subterranis i les taxes dels mercats.

La línia de finançament addicional té com a objectiu mantenir la plantilla de 110 treballadors, no rebaixar el nivell de prestació de serveis i assegurar el pagament de factures a proveïdors. A la vegada, la disponibilitat financera permetrà encarar el que resta de 2020 i els anys següents amb els plans de creixement i les inversions previstes, així com consolidar els llocs de treball.
Fitxers adjunts:
Façana Ajuntament de Reus