T.E.
30/09/2021

Ángel Hermosilla, director de l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC, ha presentat els resultats de l’Estudi de PIMEC durant la cimera virtual.

Davant l’increment dels preus de les primeres matèries, els components i els serveis de transport internacional de mercaderies, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha alertat que PIMEC estima que l’impacte de l’increment dels preus dels aprovisionaments pot suposar un sobrecost de 200 milions d’euros diaris per a les pimes de Catalunya en el moment més greu d’aquesta conjuntura. En el marc d’una cimera virtual sobre aquesta temàtica, ha lamentat que els problemes de subministrament s’han traslladat en dificultats per garantir el bon funcionament de les cadenes de producció i dels lliuraments a clients per part de les empreses afectades.

“És urgent prendre un conjunt de mesures immediates per afrontar el problema, i des de PIMEC, en proposem algunes com la defensa de  la localització i relocalització de la producció, revisar els aranzels antidumping sobre les  importacions de tercers països, una línia de finançament públic per resoldre les tensions en els aprovisionaments, i la flexibilització de la revisió de preus per aquesta causa als contractes públics vigents”, ha afirmat Cañete.

L’estudi sota el nom “Problemàtica i preus dels aprovisionaments” constata que un 83,3% de les pimes catalanes manifesta que en l’actualitat pateix problemes en el subministrament i que un 94,2% ha experimentat augments de preus significatius de matèries primeres i components des de l’inici de 2021. A més, destaca que la pujada mitjana és d’un 119%. Un 54,6% de les pimes destaca que els materials més problemàtics són els metalls ferris com el ferro i l’acer, mentre que pel 41,9% són els metalls no ferris, com l’alumini o el coure, i pel 42,5% el plàstic.

D’altra banda, un 81,0% d’empreses consultades ha intentat negociar una modificació de preus amb els seus clients i un 71,1% ha pogut repercutir els augments, generalment de forma reduïda sense poder compensar el sobrecost, mentre que un 60,1% considera que per fer front a la problemàtica és necessari afavorir la producció i la importació de primeres matèries a Europa.

En la cloenda de la cimera, Antoni Cañete ha proposat algunes mesures concretes per resoldre les tensions en els aprovisionaments. En primer lloc, l’estudi demana a la Comissió Europea revisar els aranzels antidumping sobre les importacions de tercers països, identificar primeres matèries i components que es troben en la UE i són estratègiques, desplegar iniciatives de compres conjuntes i elaborar directrius sobre flexibilització de la contractació pública per permetre compensar els sobrecostos extraordinaris. En segon lloc, considera que les administracions espanyola i catalana han de potenciar el recurs a la mediació en contractes privats.