T.E.
30/12/2022

El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, i la regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores.

L’Ajuntament de Reus ha obert el nou portal web observatori.reus.cat. És un espai que permet conèixer la realitat socioeconòmica de la ciutat a partir de la representació gràfica de dades estadístiques d’evolució de la demografia, el mercat de treball i les activitats econòmiques.

L’eina es posa en marxa amb dades com la població d’acord amb el padró municipal, del teixit productiu segons el cens municipal d’activitats i del mercat de treball segons dades d’evolució de l’atur del SOC des del 2017. L’objectiu és anar ampliant les dades mostrades progressivament.

Quant a la població, la finalitat és disposar d’informació d’interès sobre el conjunt d’habitants de Reus per conèixer la situació demogràfica de la ciutat i veure’n l’evolució. La visualització i l’anàlisi de diversos gràfics permet observar la realitat demogràfica de la ciutat des d’una perspectiva global per entendre dinàmiques poblacionals en l’àmbit local. La font d’origen de les dades és pel padró continu, actualitzat permanentment.

Pel que fa al mercat de treball, el que es busca és informació de les tendències del mercat laboral de Reus per identificar les característiques, des de diferents punts de vista, de les persones que es troben en situació d’atur. La font d’origen de les dades és l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya i la informació es mostra per cada mes de l’any.

I parlant del teixit empresarial, el que es podrà trobar és al portal informació de les activitats econòmiques al terme municipal de Reus per conèixer els detalls del teixit productiu de la ciutat. La font d’origen de les dades és la base de dades d’activitats de l’Ajuntament de Reus, actualitzada periòdicament.

El cost ha estat de més de 12.000 euros

L’objectiu d’aquest nou lloc web, que ha tingut un cost de més de 12.000 euros, és fomentar l’ús i la reutilització de la informació que té l’administració. L’eina pretén que la informació generada pel sector públic municipal, a través de la seva reutilització, sigui útil a persones i empreses en els seus àmbits d’actuació i contribueixi a l’economia de les dades, al seu creixement i a la creació de llocs de treball.