T.E.
8/11/2022

Un enquesta als treballadors d’empreses químiques confirma que amb l’envelliment disminueix notablement la seva percepció de seguretat a la feina.

El Sindicat de Treballadors (STR) ha organitzat una presentació als treballadors del sector químic de Tarragona sobre la campanya de finals de 2021 i presentada públicament el passat mes de maig que té com a objectiu aconseguir l’avançament de l’edat de jubilació a aquest sector. La presentació va comptar amb la presència de David Moral-Martín, Doctor en Sociologia de la Universidad de Zaragoza, que ha dirigit una enquesta entre els treballadors de la química sobre els principals arguments d’aquesta campanya impulsada per l’STR.

En aquest sentit, l’enquesta confirma l’àmplia acceptació que entre els treballadors de la química té la jubilació anticipada. La gran majoria dels enquestats creuen que, tal com defensa la campanya de l’STR, amb l’envelliment i el deteriorament físic els riscos per als treballadors s’incrementen considerablement en l’exercici de la seva feina.

Marc legal favorable

David Moral-Martín ha explicat que el marc legal ofereix escletxes per aconseguir l’objectiu d’aquesta jubilació anticipada, tant a l’Estat espanyol com a nivell internacional, citant exemples com el de la mineria a Espanya i els que hi ha a països com Argentina, Portugal, Itàlia, entre d’altres. Jordi Munuera, delegat de prevenció de l’STR, posa el focus en què «la feina al sector químic reuneix els requisits de penositat, perillositat i toxicitat que la regulació exigeix per reconèixer aquesta jubilació anticipada».

Per la seva banda, Jordi Margalef, secretari de Comunicació de l’STR, ha valorat que «és molt important poder comptar amb avals independents als nostres arguments i que tinguin credibilitat científica, com és el cas de la Universidad de Zaragoza». Margalef ha explicat que a la tardor de 2023 es presentarà un informe més detallat i també independent sobre els arguments sanitaris i legals en què es fonamenta la campanya de l’STR. La campanya segueix en fase de captació d’adhesions i conscienciació social amb l’objectiu de portar el debat al Congrés dels Diputats al llarg de l’any que ve.