T.E.
10/02/2021

El document, redactat per CIMALSA, fomenta la cooperació entre administracions i el teixit empresarial

El Govern ha aprovat l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana per al període 2020-2040, que estableix com a objectiu principal enfortir el sistema logístic, per contribuir a la internacionalització de l’economia catalana i configurar un sector més eficient, multimodal, compromès amb el territori i la societat, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la digitalització.

El document, redactat per CIMALSA per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha comptat amb una col·laboració activa del Departament d’Empresa i Coneixement així com amb la participació de 120 professionals i institucions. A través d’un ampli procés de participació, s’ha perseguit traçar una estratègia integral, amb una mirada àmplia a tot el territori i al sector, que busca complementarietat i sinergies amb les estratègies dels principals agents del sector, públics i privats.

El text aprovat pel Govern constitueix un full de ruta cap a la definitiva consolidació del sistema logístic català. Té com a horitzó temporal les dues properes dècades, al llarg de les quals s’hauran de prendre aquelles decisions que contribueixin a l’objectiu final, que és millorar el posicionament de Catalunya en un món econòmic global. També estableix prioritats més a curt termini per a un primer període 2020-2025.

Un dels principals reptes que se’n deriven és contribuir al reequilibri territorial, mitjançant el desenvolupament de la logística i el reforçament i consolidació de clústers empresarials, entenent el territori com una xarxa interconnectada, més enllà del paper de les corones metropolitanes, a hores d’ara força congestionades.