T.E.
21/04/2021

El consum en Ajuntaments es redueix fins al 9%.

Aquest dimarts 20 d’abril, el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha celebrat telemàticament l’Assemblea General per aprovar els estats financers de 2020. Les dades de l’exercici anterior estan recollides a la Memòria.

Xavier Royo ha presidit l’Assemblea del mes d’abril, on s’ha informat als usuaris de la situació dels comptes de l’exercici anterior. D’altra banda, s’ha donat compte de les licitacions i adjudicacions efectuades des de la darrera Assemblea celebrada el mes d’octubre, per un import de licitació de 2,97M€ així com de les obres i projectes realitzats i en curs. Entre aquestes obres en curs, destaquen el projecte de reducció del risc microbiològic a l’ETAP i el nou sistema de seguretat física i lògica també a les instal·lacions de l’Ampolla. En aquest sentit, també s’ha informat de l’entrega del projecte fase 1 al Consell Comarcal de la Conca de Barberà que ha d’abastir una desena de municipis de la comarca.

En l’Assemblea també s’ha presentat l’informe d’explotació de l’any 2020, en el que s’ha explicat el descens de consums, situats al voltant del 14% (-9% Ajuntaments i – 21% per a les indústries).

El director-gerent del Consorci, el Sr. Josep Xavier Pujol, ha explicat les inversions previstes en els propers anys per un import de 9,8M€ per al finançament de diverses actuacions. Entre aquestes hi ha els projectes de dipòsits reguladors ubicats a Cunit i Vila-seca, la construcció d’un nou dipòsit a l’ETAP de l’Ampolla així com el projecte d’implantació d’un sistema d’auscultació estructural a la canonada principal i el projecte de reducció de risc microbiològic que tal i com s’ha comentat anteriorment ja ha començat.

Finalment també s’ha informat dels pagaments de retorn del cànon de l’aigua per un import de 3,55M€ als consorciats. Aquest import neix fruit de les dues sentències del TSJC en les que es donava la raó al Consorci d’Aigües de Tarragona en relació al subjecte passiu del cànon de l’aigua, i s’obligava a l’Agència Catalana de l’Aigua a retornar aquest tribut del període 2012-2015 i dos trimestres del 2016. Els pagaments es van fer entre el desembre de 2020 i el gener de 2021.