T.E.
21/6/2022

Pla contrapicat del districte 22@ a la zona de Diagonal Mar, amb la zona hotelera.

La inversió estrangera a Catalunya va sumar 654,6 milions d’euros el primer trimestre de l’any, xifra que representa un descens del 33,6% amb relació al mateix període del 2021, segons dades del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Si es compara amb el trimestre anterior, el descens és del 28,88% després que entre octubre i desembre de l’any passat la inversió estrangera fos de 907,9 milions d’euros.

Respecte a l’última dècada, la inversió estrangera en aquest primer trimestre d’aquest any, coincidint amb la recuperació postpandèmica, es troba al nivell de la del 2020 (695,19 MEUR) però està més baixa que la del mateix període del 2019 (739,2 MEUR). En canvi, és superior a la registrada el 2018 (396,5 MEUR) o el 2016 (543,47 MEUR).