Director general Grupo Castilla

 

J.A. DOMÈNECH
09/12/2019

 

L’activitat principal de Grupo Castilla sempre ha estat el desenvolupament i comercialització de solucions software de RRHH per empreses mitjanes i grans. Aquest negoci, avui conegut sota les sigles HCM (Human Capital Management), té com a objectiu gestionar tot el cicle de vida i relació de l’empleat amb l’empresa, mitjançant una plataforma tecnològica integrada.

L’empresa desenvolupa les seves solucions tecnològiques íntegrament a les seves instal•lacions de Riudoms. Una altra singularitat del Grupo Castilla es que aquest procés, així com la consultoria posterior, no es delega a terceres empreses. Ara, al seu horitzó, és arribar als 15 milions de facturació al 2021. 

‘Hi ha un altre tret fonamental que ens diferencia de la nostra competència i és que som una empresa 100% local, arrelada al territori’. Foto: Xavi Jurío.

 

Esteu culminant un procés de transformació important, enfocat a nous processos com l’adopció plena del model Cloud. Pot explicar-nos en què consisteix aquesta estratègia?

Tot i que som una companyia nativa digital, la Transformació Digital també ens afecta de ple. Això sí, a diferència d’una empresa  d’un altre sector, nosaltres partim d’un cert avantatge pel que fa a l’equip humà, ja que pràcticament la seva totalitat compta amb unes competències digitals mitjanes o avançades. Però igualment, ens toca realitzar un important pla de transformació tant pel que fa al nostre model de negoci que ha d’orientar-se cada cop més al Cloud i cap a Business Process Outsourcing (BPO), però també pel que fa a l’organització interna de l’empresa on per exemple, s’està eliminant el paper de tots els processos de gestió.

D’altra banda, la transformació digital dels nostres clients ens obliga a accelerar el ritme d’evolució funcional i tècnica de les nostres solucions. És per això, que hem incorporat nous serveis a les nostres solucions de RH com per exemple, la signatura electrònica avançada, per aconseguir la plena validesa legal i jurídica de documents generats digitalment, o per exemple l’eliminació de la paperassa (tiquets) en el nostre mòdul de despeses de viatge, mitjançant l’ús de fotografies realitzades des del mòbil, o també la possibilitat del fitxatge des del mòbil mitjançant l’empremta dactilar o de retina.

A més en ple procés de relleu generacional…

Aquest és un tema delicat i un dels greus entrebancs de les empreses familiars. Es tracta d’un moment crucial i complex en la vida d’una empresa, ja que precisament estudis recents  demostren que el 70% de les empreses familiars no superen el primer canvi generacional i només el 15% aconsegueixen arribar a la tercera generació. En el cas de les tecnològiques l’índex s’accentua, i és molt difícil trobar-se amb empreses que aconsegueixin sobreviure més de 40 anys.

En el nostre cas, hem dut a terme aquest canvi generacional de forma gradual i ordenada, gràcies al suport i l’experiència del meu pare, Carlos Castilla, fundador i actual president de Grupo Castilla, que ha donat pas a les següents generacions. A mi mateix, com a director general, al meu cosí en Javier Castilla com a director financer i a ma germana, l’Elisabet Castilla, com a responsable de tresoreria. Durant aquest  procés de canvi hem aprofitat per a professionalitzar la presa de decisions de la companyia, amb la incorporació d’un comitè de direcció operatiu, format per directius especialistes i qualificats en cada una de les àrees de coneixement de la companyia.

I continua sent una empresa familiar

Sí, a Grupo Castilla ens sentim molt orgullosos de ser una empresa familiar, on predominen valors com la proximitat, la confiança, la seguretat i el compromís.

Disposem d’una xarxa de 13 oficines repartides pel territori nacional, la qual ens permet  un tracte amb els clients molt més directe i natural. També apostem fermament pel capital humà. Aquest és el pilar fonamental, som una empresa de serveis, i les persones ho són tot, ja que transmeten el seu coneixement al client final, bé a través de la consultoria o bé a través del producte.

Pensa que a l’empresa ens coneixem tots, tant jo com el meu pare sabem el nom i la trajectòria de cadascuna de les persones que col•labora amb nosaltres. És com una gran família!! És per això que procurarem pel benestar dels nostres col•laboradors. De fet, no és casualitat que el missatge que acompanya el logotip de Grupo Castilla sigui precisament “el valor de les persones”.

La confiança i la seguretat són també un tret diferencial, al llarg dels anys hem format un equip humà especialitzat en RH, tant pel que fa als enginyers de producte com pel que fa al servei de consultoria, amb una sòlida i contrastada experiència. Pensa que l’experiència mitja a la casa supera els 15 anys i aquest és un actiu molt difícil d’aconseguir.

I un altre avantatge és l’autonomia en la presa de decisions, això ens permet ser molt més àgils i protegir en primer lloc els interessos dels nostres clients. En una empresa multinacional, i que a més cotitzi, els accionistes i la rendibilitat sempre passen per davant. Això es tradueix en un alt compromís amb els nostres clients, juguem a llarg termini i busquem una relació de confiança duradora amb ells.

‘Hem tingut l’oportunitat de desenvolupar i fidelitzar el talent intern, creant un equip de desenvolupament estable, sense les pressions i l’alta rotació de les grans capitals’. Foto: Xavi Jurío.

Avui es parla molt de transformació digital, però potser moltes empreses no són conscients del nou model, que a hores d’ara ja no és una opció…

Efectivament, estem en plena era de la Transformació Digital, en la que moltes de les empreses hauran de reinventar completament el seu model de negoci en poc temps, utilitzant la tecnologia i la gestió de RH com a principals eines de transformació. Ara és quan les persones de l’organització adquireixen una gran rellevància, perquè precisament aquestes seran les protagonistes per aconseguir que el canvi es faci en temps i forma. És per això que les companyies estan apostant molt fort en millorar les seves polítiques i sistemes de gestió de RH fins al punt que el Departament de RH s’està convertint en una peça estratègica per portar a terme amb garanties aquesta Transformació. I és en aquest punt on Grupo Castilla pot ajudar oferint solucions i serveis en RH per facilitar les empreses aquest procés.

‘Hi ha empreses amb negocis tradicionals analògics, fins i tot sectors sencers, que ja estan patint la invasió de nous competidors nadius digitals’

Un repte difícil i que requereix temps.

Hi ha molt en joc, i poc marge d’error. La clau està a aconseguir transformar la companyia cap a un altre model de negoci més digital, abans que els teus competidors et treguin del tauler de joc. Ho estem veient cada dia… empreses amb negocis tradicionals analògics, fins i tot sectors sencers, que estan patint la invasió de nous competidors nadius digitals, que juguen amb avantatge i que ràpidament estan guanyant quota de mercat. D’altra banda, la transformació digital de les empreses analògiques és lenta i complexa perquè requereix capacitar el personal, adquirint noves competències digitals, reconfigurar molts llocs de treball i processos organitzatius, així com modernitzar els sistemes interns de les empreses.

Però com diu la dita, «quan abans comencis, abans acabes» i en aquest sentit, el temps corre en contra de les empreses no transformades. Aspectes de RH com la professionalització, la capacitació, el desenvolupament, la implicació, la responsabilitat, la col•laboració, etc. del personal d’una companyia, són la clau per poder créixer (o sobreviure) en un entorn VUCA, on el mercat és cada vegada més exigent.

La seva empresa treballa amb companyies privades i amb l’administració pública. Potser aquesta transformació no afecta per igual.

Nosaltres treballem tant per a empreses privades (60%) com també per al sector públic (40%). Tot i que són models organitzatius i de gestió molt diferents (per exemple, normalment el sector públic és molt més formalista seguint un esquema definit pel dret administratiu), una gran majoria dels processos són molt similars en els dos àmbits, per la qual cosa, les millores introduïdes en un àmbit poden aprofitar-se en l’altre, com a mínim en una bona part.

Pel que fa al tema de la digitalització és cert que l’administració pública ha començat el plantejament una mica més tard que al sector privat, però segons un estudi sobre l’estat de digitalització de les empreses i Administracions Públiques espanyoles el 90%  ja ha iniciat el camí de la digitalització. Nosaltres des de Grupo Castilla, també hem percebut aquest canvi. D’una banda per la demanda interna de clients procedents d’aquest sector en temes com la signatura digital o els expedients administratius electrònics de RH i per altra banda, com a proveïdors d’aquest tipus d’entitats que hem de presentar-nos a nombroses licitacions públiques, hem notat un important avenç i modernització en el sistema de licitació, ja que en molts casos ara no cal presentar en paper, sinó que el procés és 100% digital.

Respecte a la competència, què diferència a la seva companyia de les de la resta del sector?

La nostra experiència i trajectòria en aquests 40 anys, ha permès consolidar-nos com un dels operadors més importants i amb major solvència en el mercat de plataformes de Software de Recursos Humans, gràcies fonamentalment a la nostra gran especialització.

Però hi ha un altre tret fonamental que ens diferencia de la nostra competència i és que som una empresa 100% local, arrelada al territori i amb un equip humà molt experimentat, que coneix molt bé la normativa i problemàtica en el sector dels RRHH. La majoria dels nostres competidors són multinacionals que desconeixen bona parta d’aquesta realitat local i es veuen obligats a establir col•laboració amb empreses de software nacionals, ja que els models retributius tenen aquí unes particularitats molt complexes i amb constants actualitzacions, la qual cosa fa molt difícil per les empreses de fora, competir en el mercat espanyol.

‘Possiblement el major encert del meu pare va ser situar l’empresa al Camp de Tarragona’

Grupo Castilla s’ha marcat un objectiu en vendes a mitjà termini, arribar als 15 milions d’euros de facturació el 2021. Un objectiu que en el seu sector és ben ambiciós.

Cert, el nostre sector (HCM) és molt estable i els creixements mitjans solen ser d’un sol dígit. Però tenim la sort que aquesta transformació tecnològica ens permet obrir noves línies de negoci emergents: la transformació de la cartera de clients cap al núvol (SaaS) i el servei d’outsourcing de nòmines (BPO), juntament amb el gran potencial de la consultoria estratègica en RH, entre d’altres. La companyia preveu, en el marc de l’actual Pla Estratègic, un important creixement de la xifra de negocis, donant així resposta a les noves necessitats del mercat en l’àmbit de la Transformació Digital de les empreses. Actualment, també estem treballant ja en l’obtenció de la ISO 27001 (seguretat de la informació), la qual cosa permetrà absorbir un major creixement en els negocis al núvol.

D’altra banda, percebem que la transformació digital a les empreses s’està accelerant i preveiem que aquesta tendència continuï així en els propers 2-3 anys. Això suposa que en el nou negoci, per exemple, la tendència sigui adoptar preferentment, algun dels nous models (bé Cloud, o bé BPO, o bé models híbrids Cloud/BPO) per sobre dels models tradicionals OnPremise, ja que les empreses que es decideixen a fer el canvi, prefereixen incorporar ja alguna d’aquestes noves tendències en la seva contractació.

Els reptes de futur de la companyia no finalitzen aquí, ja que estem treballant en la creació de noves línies de negoci complementàries sovint demanades pels nostres clients, i focalitzades en l’àmbit dels RH, com ara; l’assessorament i defensa jurídica laboral, i l’executive search, tot això sempre dins un context d’una màxima especialització horitzontal en l’àmbit dels RH.

Fins fa relativament poc, la companyia que vostè dirigeix tenia una trentena de societats en el grup. En canvi, avui, opera com entitat única. Per què aquest nou enfocament?

Sovint la història del passat marca moltes coses del futur. En el nostre cas no és una excepció. En la dècada dels 80 mon pare va expandir molt la companyia, tot creant una potent xarxa d’oficines comercials i de serveis de consultoria. Ara semblaria fàcil, però en aquells moments no ho era gens, no es disposava de cap suport econòmic i els inicis van ser molt durs, per tant, desenvolupar aquesta expansió es feia pràcticament impossible. Llavors, va sorgir la idea d’anar obrint oficines locals, mitjançant societats participades amb socis locals al 50 o 60%. Es tractava d’una aposta a llarg termini i la idea va funcionar prou bé. A principis dels 90 culminà el  procés de creixement territorial fins a assolir un màxim de 31 societats i una desena de distribuïdors exclusius (d’aquí el nom de Grupo Castilla).

A partir de 2014, coincidint amb l’arribada de la segona generació familiar a la capa directiva, s’implantà el primer pla estratègic i fou l’inici d’una nova etapa expansiva basada precisament, en una racionalització i simplificació de l’estructura organitzativa de la companyia, acompanyada també d’una intensa professionalització i transformació de tota l’organització.

Aquest procés d’integració de tot el canal de distribució ha estat llarg i complex, però l’esforç ha valgut la pena i ens ha aportat moltes sinergies en tots els nivells (incorporació de molt talent, increment de la productivitat, creixement del negoci, eficiència organitzativa, millora de marges d’explotació…). Des d’enguany, tot i que Grupo Castilla opera ja des d’una única societat, ha sabut mantenir intacta la seva xarxa d’oficines territorials, reconvertides ara en centres de treball.

En alguna declaració seva ha esmentat que va ser un encert haver creat l’empresa al Camp de Tarragona. Quina va ser la raó? Per què no a Barcelona, Madrid o València?

Certament, possiblement el major encert del meu pare va ser situar l’empresa al Camp de Tarragona. D’això fa ja 40 anys i evidentment llavors, la URV encara no existia. Amb el pas del temps s’ha demostrat que va ser una decisió molt sensata. Segurament, la mateixa empresa ubicada a Barcelona o Madrid, avui no existiria o no s’hauria pogut desenvolupar tant. Hem tingut l’oportunitat de desenvolupar i fidelitzar el talent intern, creant un equip de desenvolupament estable, sense les pressions i l’alta rotació de les grans capitals.

Això és fonamental per a una companyia tecnològica orientada a un producte madur, com el nostre. Posteriorment, el naixement de la URV va suposar una nova etapa per a Grupo Castilla. Els anys 94-98 vam incorporar un gran nombre de joves talents, acabats de llicenciar justament en les àrees de coneixement que nosaltres toquem (informàtica i Relacions Laborals), i la companyia es va professionalitzar moltíssim. Actualment, molts d’ells ocupen càrrecs de responsabilitat a la companyia i fins i tot, alguns d’ells formem part de l’equip directiu.

 

PERFIL

Edat: 43.

Professió: Enginyer Tècnic Industrial.

Aficions: Trial, Running i BTT.

Trets principals del seu caràcter: Empàtic i pacient.