Regidora Promoció Econòmica Ajuntament Constantí

T.E.
6/06/2022

Recentment, junt amb la Unió de Botiguers, han presentat una nova campanya de consum de proximitat. Pot fer-nos un balanç de la que van fer a l’octubre i novembre, i quines expectatives tenen respecte a l’actual?

En primer lloc, m’agradaria destacar la importància del comerç de proximitat en un municipi com Constantí.  Si compres al teu barri i al teu municipi, incentives l’economia local. Amb l’augment  de les grans superfícies i la proximitat de Constantí a ciutats més grans, podem veure com zones que abans es caracteritzaven per ser barris comercials, ara s’han transformat en barris residencials on han anat tancant molts comerços.  Sap greu veure com es perden els antics  comerços.

Des de l’Ajuntament de Constantí apostem per la compra local perquè  tot  son avantatges:  generem menys emissions contaminats, estalviem combustible, ajudem a millorar l’economia local  i generem ocupació per als veïns del nostre  poble, rebm una atenció més personalitzada i especialitzada.

El nostre comerç local és sinònim de qualitat amb productes de proximitat i temporada i amb oferta molt àmplia.

Per acabar un municipi amb un comerç local ric, és un municipi amb identitat i vida pròpia.

No cal dir que les anteriors campanyes, com la de tardor, van ser tot un èxit, ja que han ajudat a augmentar les compres als establiments que formen part de la Unió de Botiguers. I esperem que aquesta campanya de primavera sigui tant o més exitosa que les passades.

Des del punt de vista industrial, Constantí destaca pel gran nombre d’empreses instal·lades en els seus polígons. Amazon, Kuehne Nagel, Correus, DHL i Katoen Natie, estarien entre les més representatives. Continua creixent la demanda d’ubicació per part de noves empreses?

El polígon de Constantí és la zona industrial més important del Camp de Tarragona central amb 315 ha., quasi bé 300 empreses instal·lades, uns 3.600 treballadors i encara diversos plans parcials per desenvolupar en properes fases. Els avantatges que ofereixen les economies d’aglomeració en el context territorial on s’ubica el nostre polígon fa molt difícil que les noves instal·lacions logístiques o industrials del Camp de Tarragona no valorin la seva implantació a Constantí. No obstant, els processos d’aterratge de noves empreses no són ràpids en el temps, i també la rotació de companyies de serveis en naus industrials de lloguer són altres dels handicaps als quals hem de fer front per mantenir un polígon dinàmic, competitiu i amb activitat. Actualment, el focus de major interès són les empreses de logística d’última milla -com la darrera instal·lació d’Amazon amb una flota de més de 400 vehicles elèctrics-, que impulsen la gestió de les comandes, els paquets arriben a una estació logística des dels centres logístics i de distribució, es carreguen als vehicles de repartiment i finalment es lliuren als clients.

Més enllà de la disponibilitat d’espai, quins altres serien els atractius que ofereix l’Ajuntament a les futures empreses?

El més important perquè una empresa es localitzi al teu municipi és el servei d’acompanyament que oferim des dels serveis tècnics municipals. Les tramitacions i permisos d’instal·lacions es  dilaten en el temps, intentem donar seguretat i rapidesa a tot el procés administratiu. Les empreses i l’administració no anem a la mateixa velocitat, i aquest és un llenguatge que les companyies, que cada vegada han de ser més competitives en un mercat canviant, no entenen. Els nous atractius que estem treballant es concreten en equipaments i serveis, que al final són els que més valoren les empreses. Actualment, estem treballant diverses millores de mobilitat especialment les rotondes d’accés per la carretera de Reus o altres internes dins el polígon, mesures de sostenibilitat com una comunitat energètica que permeti aprofitar l’energia fotovoltaica per abaratir els costos energètics que pateixen actualment les empreses o bé impulsar la connexió ferroviària en ample mix que podria donar un nou rol a les empreses logístiques existents o noves.

Un altre aspecte a destacar és que el nostre ajuntament proporciona incentius a la contractació de diferents perfils, com per exemple aturats i nous emprenedors del nostre municipi. S’ofereixen  ajudes  per valor de fins a 4.000 € per  a la contractació dels nostres ciutadans: de més de cinquanta anys, dones monoparentals i menors de trenta anys. I també s’ofereixen  fins a 3.000€ per a  la contractació d’altres vilatans  que no compleixin aquests requisits.

La falta de sòl al voltant de Barcelona i l’excel·lent connectivitat de Constantí faran que en un futur s’interessin més empreses per ubicar-se al municipi.

La competitivitat dels polígons passa cada vegada menys per la disponibilitat de sòl a preu baix. Existeixen uns elements tangibles relacionats amb la sostenibilitat que passen per l’eficiència energètica, una mobilitat més segura i amb menys impacte o millores urbanístiques que facin més humanitzats els nostres polígons, on els treballadors passen bona part de la jornada treballant-hi. Però també la competitivitat dels polígons d’activitat econòmica és mesura  per la qualitat dels seus intangibles, especialment la gestió d’altres qüestions com una administració àgil, associacions dinàmiques o tenir un pla estratègic o full de ruta. O la capacitat d’innovació generant projectes entre empreses o en xarxa, que donen  un millor posicionament o atractiu a les àrees econòmiques. Aquestes conclusions pertanyen a l’estudi de necessitats que vam realitzar des de l’Ajuntament de Constantí amb el suport de la Cambra de Tarragona i l’Associació d’empresaris del polígon, arribant a 118 empreses amb enquesta, taules sectorials i entrevistes personalitzades.

L’arribada de noves empreses té una relació directa amb la possibilitat de reduir l’atur. En aquest sentit, pot valorar-nos els Plans d’Ocupació Local al municipi?

Adequar l’oferta de mà d’obra a les demandes d’ocupació de les empreses és el somni de qualsevol Ajuntament o oficina de treball municipal, però aquest encaix  en un mercat laboral cada vegada més globalitzat és  costòs. La feina que fem és una prospecció continua de les necessitats de llocs de treball de les empreses del polígon Constantí per poder donar des del nostre municipi resposta a les necessitats de les empreses, cercant un perfils determinants i fins i tot ,  oferint una  formació » a mida » als desocupats per facilitar l’accés als  lloc de treball  amb més demanda del nostre polígon.

L’estudi de necessitats  és va posar de manifest que una gran part de les empreses ubicades al nostre polígons son del sector i logístic i és per això que des del nostre ajuntament hem apostat per oferir una formació molt vinculada a quest sector,  com ara cursos d’Operacions auxiliars de serveis administratius generals, cursos de gestió de magatzems, cursos de carretoner i d’operador de plataforma elevadora…, tots ells  poden ajudar a la inserció laboral dels constantinencs en les empreses logístiques que es situen al polígon Constantí.

La filosofia dels nostres plans d’ocupació local es basa en el fet que la  millor forma de reincorporar-se al mercat de treball és treballant, així que apostem  per donar oportunitats a  les   persones que per   diferents motius  s’han trobat  amb dificultats i no tenen una feina estable , els llocs de treball ofertats  en  aquests plans estan  relacionats amb el manteniment i conservació d’equipaments, espais públics i zones verdes del municipi.