President de PIMEC Tarragona

John Bugarin
09/12/2021

En quina la situació es troben actualment les petites i mitjanes empreses tarragonines?

Cal destacar que Tarragona és on les empreses tenen una dimensió més petita, amb 8 treballadors de mitjana, on hi ha més persones en situació d’atur (47.003 el novembre del 2021) i on les empreses tenen més dificultats a l’hora de trobar i captar talent.

Així mateix, els efectes de la pandèmia continuen afectant la societat, les empreses i l’economia. Les pimes tarragonines ara mateix estan patint problemes de viabilitat empresarial perquè han de fer front a un elevada despesa per la pujada de costos. D’una banda, han de seguir fent front a la pressió fiscal mentre veuen augmentat el preu de l’energia.

A més, han patit un encariment de les matèries primeres i del transport de mercaderies. Tot això, afecta també la seva competitivitat i, en aquesta situació de crisi per la pandèmia, molts sectors necessitaran d’ajuts directes compensatoris per poder sobreviure i evitar la pèrdua de teixit productiu i de llocs de treball.

Quines han estat les principals activitats que ha desenvolupat PIMEC Tarragona per a ajudar al teixit empresarial a recuperar-se d’aquesta crisi?

Des de l’inici de la pandèmia PIMEC ha estat al costat de les pimes i els autònoms, representant-les i defensant els seus interessos, com hem fet sempre. Algunes de les accions més destacades és la campanya “PIMEC Covid Free” de tests ràpids d’antígens, la donació d’EPIS, l’aconseguiment de l’ampliació dels ajuts directes a tota la cadena de valor i a empreses que presten serveis auxiliars, formació i assessorament, la important tasca de la segona oportunitat a través de la Fundació PIMEC, informació de primera mà sobre les mesures covid i els ajuts a les empreses, etc.

En un context com el que vivim actualment de recuperació econòmica, com d’important es fomentar l’emprenedoria al territori?

L’emprenedoria és necessària, ja que promou la creació d’empreses i la generació de riquesa i de llocs de treball a la demarcació. Tarragona compta amb molt de talent que no podem desaprofitar, sobretot per part dels joves empresaris i empresàries.

L’Administració Pública els hi ha de facilitar l’inici de la seva activitat empresarial i en aquest sentit, des de PIMEC Tarragona sempre hem demanat més ajudes a l’emprenedoria i menys burocràcia en els tràmits de gestió.

Autònoms, dones i joves són diferents realitats a l’hora d’emprendre, les quals des del territori defensem, donem suport, i donem veu.

El turisme és un dels punts forts de Tarragona. Creu que les administracions estan donant suficient suport per potenciar el model turístic de la província?

Tarragona necessita millorar i adaptar el seu model turístic, ja que som una demarcació amb molt pes econòmic d’aquest sector i amb una alta taxa de temporalitat. Per això, des de PIMEC Tarragona hem lamentat molt la postura del Govern de la Generalitat davant la possibilitat de desaprofitar la inversió que suposa el projecte BCN World pel nostre territori, i més en aquest context de crisi per la pandèmia.

PIMEC ha demanat l’impuls de les energies renovables per fer front als requeriments de transició ecològica. Quines iniciatives duu a terme PIMEC Tarragona en relació a la sostenibilitat?

Som conscients que les nostres empreses han d’anar cap l’economia circular i la descarbonització amb l’autoconsum o l’aplicació d’energies renovables en benefici de la sostenibilitat i de la cura del medi ambient. Entre altres qüestions, fem una tasca de sensibilització envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i treballem per aconseguir mesures i ajuts que afavoreixin l’impuls de les energies renovables dins el món empresarial.

Conscients de les problemàtiques amb el desenvolupament de les energies renovables, cal posar en valor projectes com la Vall de l’hidrogen verd, per les oportunitats que suposen.

Finalment, vull puntualitzar que, si volem donar un impuls a les energies renovables, hem de tenir present la realitat de cada territori i els seus propis reptes per poder crear energia neta.